fbpx
Wynik zapytania ofertowego dotyczącego zakupu 10 drukarek 3D, materiałów eksploatacyjnych do drukarek 3D, 2 urządzeń Microsoft HoloLens oraz licencji Solid Works

Wynik zapytania ofertowego dotyczącego zakupu 10 drukarek 3D, materiałów eksploatacyjnych do drukarek 3D, 2 urządzeń Microsoft HoloLens oraz licencji Solid Works

W związku z realizacją projektu „E-usługi na wysokim poziomie – wdrożenie nowoczesnych usług elektronicznych w obszarze podnoszenia jakości kształcenia w Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych” współfinansowanego z EFRR w ramach Osi Priorytetowej II „Wzrost e-potencjału Mazowsza”, działanie 2.1 „E-usługi”, poddziałanie 2.1.1 „E-usługi dla Mazowsza” RPO WM na lata 2014-2020, Polsko – Japońska Akademia Technik Komputerowych informuje, że oferta firmy CAD-MECH Sp. z o.o. spełniła kryteria formalne oraz uzyskała najwyższą liczbę punktów.