fbpx
Wynik zapytania ofertowego na opracowanie graficzne, skład oraz przygotowanie do druku podręcznika metodycznego

Wynik zapytania ofertowego na opracowanie graficzne, skład oraz przygotowanie do druku podręcznika metodycznego

 

W związku z realizacją projektu „Informatyka zrównoważonego rozwoju – nowy program studiów internetowych w PJWSTK” finansowanego ze środków funduszy norweskich EOG, pochodzących z Islandii, Liechtensteinu i Norwegii oraz środków krajowych, Polsko – Japońska Akademia Technik Komputerowych informuje, że oferta Pani Marty Kamieńskiej  spełniła kryteria oceny formalnej oraz uzyskała najwyższą liczbę punktów.