Wynik zapytania ofertowego na opracowanie sylabusa i materiałów dydaktycznych z przedmiotu „Interakcja Człowiek Komputer"

Wynik zapytania ofertowego na opracowanie sylabusa i materiałów dydaktycznych z przedmiotu „Interakcja Człowiek Komputer"

W związku z realizacją projektu „Informatyka zrównoważonego rozwoju – nowy program studiów internetowych w PJWSTK” finansowanego ze środków funduszy norweskich EOG, pochodzących z Islandii, Liechtensteinu i Norwegii oraz środków krajowych, Polsko – Japońska Akademia Technik Komputerowych informuje, że oferta Pani Olgi Górnickiej spełniła kryteria oceny formalnej oraz uzyskała najwyższą liczbę punktów.