fbpx
Wynik zapytania ofertowego na przeprowadzenie warsztatów dla studentów Wydziału Zarządzania Informacją

Wynik zapytania ofertowego na przeprowadzenie warsztatów dla studentów Wydziału Zarządzania Informacją

W związku z realizacją projektu „Wydział Zarządzania Informacją - kompetencje dla Branży Usług dla Biznesu” finansowanego ze środków Unii Europejskich w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Polsko – Japońska Akademia Technik Komputerowych informuje, że na realizację warsztatów:

 - "Rusz głową! trening kreatywnego myślenia i rozwiązywania problemów"

- „Przekonaj mnie!- trening umiejętności prezentacji i autoprezentacji oraz prowadzenia dyskusji"

- „Ogarnij się! - trening samoorganizacji i działania w warunkach stresu" 

wybrano ofertę  Centrum Rozwoju i Szkoleń Mastermind Paulina Soliwoda.

Cena za zrealizowanie zamówienia wyniosła 6900 PLN brutto. Oferta spełniła kryteria oceny formalnej oraz uzyskała najwyższą liczbę punktów tj. 79 pkt

Ponadto informujemy, iż w przypadku warsztatu "Dogadajmy się! Negocjacje i mediacje - trening umiejętności interpersonalnych” nie został wybrany wykonawca z powodu przekroczenia kwoty przeznaczonej na niniejsze zamówienie.