Wynik zapytania ofertowego na przygotowanie materiałów multimedialnych do kursów e-learningowych

Wynik zapytania ofertowego na przygotowanie materiałów multimedialnych do kursów e-learningowych

W związku z realizacją projektu „Informatyka zrównoważonego rozwoju – nowy program studiów internetowych w PJWSTK” finansowanego ze środków funduszy norweskich EOG, pochodzących z Islandii, Liechtensteinu i Norwegii oraz środków krajowych, Polsko – Japońska Akademia Technik Komputerowych informuje, że oferty: 

- Łukasza Kroenke na wykonanie interakcji do przedmiotu Techniki i architektura komputerów  
- Katarzyny Buczyłko na wykonanie ilustracji graficznych i animacji do przedmiotu Multimedia
- Pauliny Zabokrzyckiej na wykonanie screenshotów do przedmiotu Wprowadzenie do systemów informatycznych 
- Agnieszki Wójcik na wykonanie animacji do przedmiotu Techniki i architektura komputerów   
 
spełniły kryteria oceny formalnej oraz uzyskały najwyższą liczbę punktów.