fbpx
Wynik zapytania ofertowego na przygotowanie materiałów multimedialnych do kursów e-learningowych na kierunku „Informatyka"

Wynik zapytania ofertowego na przygotowanie materiałów multimedialnych do kursów e-learningowych na kierunku „Informatyka"

 

W związku z realizacją projektu „Informatyka zrównoważonego rozwoju – nowy program studiów internetowych w PJWSTK” finansowanego ze środków funduszy norweskich EOG, pochodzących z Islandii, Liechtensteinu i Norwegii oraz środków krajowych, Polsko – Japońska Akademia Technik Komputerowych informuje, że oferty:
 
- Pani Olgi Górnickiej na przygotowanie materiałów multimedialnych do kursu „Interakcja Człowiek Komputer” 
 
- Pani Pauliny Zabokrzyckiej na przygotowanie materiałów multimedialnych do kursu „Bezpieczeństwo Systemów Informatycznych”  
 
spełniły kryteria oceny formalnej oraz uzyskały najwyższą liczbę punktów.