Wynik zapytania ofertowego na przygotowanie materiałów multimedialnych do kursu e-learningowego "Systemy Zarządzania Treścią"

Wynik zapytania ofertowego na przygotowanie materiałów multimedialnych do kursu e-learningowego "Systemy Zarządzania Treścią"

W związku z realizacją projektu „Informatyka zrównoważonego rozwoju – nowy program studiów internetowych w PJWSTK” finansowanego ze środków funduszy norweskich EOG, pochodzących z Islandii, Liechtensteinu i Norwegii oraz środków krajowych, Polsko – Japońska Akademia Technik Komputerowych informuje, że oferta  Mariusza Trzaski spełniła kryteria oceny formalnej oraz uzyskała najwyższą liczbę punktów.