fbpx
Wynik zapytania ofertowego na przygotowanie projektu graficznego banerów i materiałów graficznych do landing page

Wynik zapytania ofertowego na przygotowanie projektu graficznego banerów i materiałów graficznych do landing page

 

W związku z realizacją projektu „Informatyka zrównoważonego rozwoju – nowy program studiów internetowych w PJWSTK” finansowanego ze środków funduszy norweskich EOG, pochodzących z Islandii, Liechtensteinu i Norwegii oraz środków krajowych, Polsko – Japońska Akademia Technik Komputerowych informuje, że oferty
 
Pani Katarzyny Buczyłko - w zakresie opracowania banerów 
Pani Pauliny Zabokrzyckiej - w zakresie opracowania projektu graficznego i pozostałych elementów graficznych dla landing page 
 
spełniły kryteria oceny formalnej oraz uzyskały najwyższą liczbę punktów.