fbpx
Zapytanie ofertowe dotyczące zakupu licencji do narzędzia informatycznego do przeprowadzania testów kompetencji oraz bilansów kompetencji - 31.08.2020

Zapytanie ofertowe dotyczące zakupu licencji do narzędzia informatycznego do przeprowadzania testów kompetencji oraz bilansów kompetencji - 31.08.2020

W związku z realizacją projektu „Koncentracja na IT - zintegrowany program rozwoju Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych” współfinansowanego w ramach Osi priorytetowej III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych, Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych (PJATK) zwraca się z zapytaniem ofertowym dotyczącym zakupu licencji do narzędzia informatycznego do przeprowadzania testów kompetencji oraz bilansów kompetencji.

W załączeniu znajdują się szczegóły zapytania oraz formularz ofertowy z załącznikami.

Ofertę należy złożyć do dnia 31 sierpnia 2020 r..