fbpx
Zapytanie ofertowe dotyczące  prowadzenia zajęć dydaktycznych (ćwiczenia i zajęcia laboratoryjne) w trakcie spotkania akademickiego w dniu 17 grudnia 2016 r.  (Prowadzący_II)

Zapytanie ofertowe dotyczące prowadzenia zajęć dydaktycznych (ćwiczenia i zajęcia laboratoryjne) w trakcie spotkania akademickiego w dniu 17 grudnia 2016 r. (Prowadzący_II)

W związku z realizacją projektu „Zdolni z Pomorza – Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych”, realizowanego w ramach Osi Priorytetowej 3. Edukacja, Działania 3.2 Edukacja Ogólna, Poddziałania 3.2.2 Wsparcie ucznia szczególnie uzdolnionego, Polsko – Japońska Akademia Technik Komputerowych zwraca się z zapytaniem ofertowym dotyczącym prowadzenia zajęć dydaktycznych (ćwiczenia i zajęcia laboratoryjne) w trakcie spotkania akademickiego.