fbpx
Zapytanie ofertowe dotyczące  usługi cateringowej dla uczestników spotkań akademickich

Zapytanie ofertowe dotyczące usługi cateringowej dla uczestników spotkań akademickich

W związku z realizacją projektu „Zdolni z Pomorza – Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych”, realizowanego w ramach Osi Priorytetowej 3. Edukacja, Działania 3.2 Edukacja Ogólna, Poddziałania 3.2.2 Wsparcie ucznia szczególnie uzdolnionego, Polsko – Japońska Akademia Technik Komputerowych zwraca się z zapytaniem ofertowym dotyczącym usługi cateringowej dla uczestników spotkań akademickich.