fbpx
Zapytanie ofertowe dotyczące zaangażowania w projekcie Programisty aplikacji wizji komputerowej dla potrzeb opracowania danych do testów w zadaniu 7

Zapytanie ofertowe dotyczące zaangażowania w projekcie Programisty aplikacji wizji komputerowej dla potrzeb opracowania danych do testów w zadaniu 7

W związku z realizacją projektu „System inteligentnej analizy wideo do rozpoznawania zachowań i sytuacji w sieciach monitoringu”, realizowanego w ramach Przedsięwzięcia pilotażowego Wsparcie badań naukowych i prac rozwojowych w skali demonstracyjnej Demonstrator+, Polsko – Japońska Akademia Technik Komputerowych zwraca się
z zapytaniem ofertowym dotyczącym zaangażowania w projekcie Programisty aplikacji wizji komputerowej dla potrzeb opracowania danych do testów w zadaniu 7.