fbpx
Zapytanie ofertowe dotyczące zakupu i dostawy serwerów i oprogramowania  do uruchomienia systemu VIRTUAL LAB oraz zakup dwóch stacji roboczych

Zapytanie ofertowe dotyczące zakupu i dostawy serwerów i oprogramowania do uruchomienia systemu VIRTUAL LAB oraz zakup dwóch stacji roboczych

W związku z realizacją projektu „Koncentracja na IT - zintegrowany program rozwoju Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych” współfinansowanego w ramach Osi priorytetowej III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych, Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych (PJATK) zwraca się z zapytaniem ofertowym dotyczącym zakupu i dostawy serwerów i oprogramowania.