fbpx
Zapytanie ofertowe dotyczące zakupu licencji do narzędzia informatycznego do przeprowadzania testów kompetencji oraz bilansów kompetencji

Zapytanie ofertowe dotyczące zakupu licencji do narzędzia informatycznego do przeprowadzania testów kompetencji oraz bilansów kompetencji

W związku z realizacją projektu „Koncentracja na IT - zintegrowany program rozwoju Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych” współfinansowanego w ramach Osi priorytetowej III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych, Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych (PJATK) zwraca się

z zapytaniem ofertowym dotyczącym zakupu licencji do narzędzia informatycznego do przeprowadzania testów kompetencji oraz bilansów kompetencji. W załączeniu znajdują się szczegóły zapytania oraz formularz ofertowy z załącznikami.

Ofertę należy złożyć do dnia 03 lipca 2020 r.