fbpx
Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie  wizyt studyjnych w przedsiębiorstwach, organizacjach NGO Branży Usług dla Biznesu oraz sprawowanie opieki merytorycznej nad studentami realizującymi prace projektowe

Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie wizyt studyjnych w przedsiębiorstwach, organizacjach NGO Branży Usług dla Biznesu oraz sprawowanie opieki merytorycznej nad studentami realizującymi prace projektowe

W związku z realizacją projektu „Wydział Zarządzania Informacją - kompetencje dla Branży Usług dla Biznesu” finansowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój Polsko - Japońska Akademia Technik Komputerowych zwraca się z prośbą o złożenie oferty na przeprowadzenie wizyt studyjnych w przedsiębiorstwach, organizacjach NGO Branży Usług dla Biznesu oraz sprawowanie opieki merytorycznej nad studentami realizującymi prace projektowe.   

W załączeniu znajdują się szczegóły zapytania oraz formularz ofertowy z załącznikami.

Ofertę należy złożyć do dnia 8 czerwca 2017 r  do godziny 23:59.