Rada Wydziału Zarządzania Informacją

Rada Wydziału Zarządzania Informacją

  1. dr Małgorzata Cieciora - Dziekan
  2. mgr inż. Rafał Muniak - Prodziekan
  3. prof. dr hab. inż. Marcin Sikorski, prof. PJATK
  4. prof. dr hab. inż. Kazimierz Subieta
  5. dr hab. inż. Joanna O. Paliszkiewicz, prof. PJATK
  6. dr Krzysztof Barteczko, prof. PJATK
  7. Mgr Justyna Kubisz - Administracja
  8. Barbara Wiśniewska - przedstawiciel studentów
  9. Dominik Kozieł - przedstawiciel studentów