Rada Wydziału Zarządzania Informacją

Rada Wydziału Zarządzania Informacją

 1. dr Małgorzata Cieciora - Dziekan
 2. mgr inż. Rafał Muniak - Prodziekan
 3. prof. dr hab. inż. Maria Elżbieta Orłowska
 4. prof. dr hab. inż. Marcin Sikorski, prof. PJATK
 5. prof. dr hab. inż. Kazimierz Subieta
 6. dr Krzysztof Barteczko, prof. PJATK
 7. Mgr Justyna Kubisz - Administracja
 8. Tomasz Czajkowski - przedstawiciel studentów
 9. Dominik Kozieł - przedstawiciel studentów
 10. Stanisław Lammel - przedstawiciel studentów
 11. Piotr Szadkowski - przedstawiciel studentów