Rada Wydziału Zarządzania Informacją

Rada Wydziału Zarządzania Informacją

 1. dr Małgorzata Cieciora, prof. PJATK - Dziekan

 2. mgr inż. Rafał Muniak - Prodziekan

 3. mgr inż. Piotr Gago - Prodziekan

 4. prof. dr hab. inż. Maria Elżbieta Orłowska

 5. prof. dr hab. inż. Marcin Sikorski, prof. PJATK

 6. prof. dr hab. inż. Kazimierz Subieta

 7. dr Krzysztof Barteczko, prof. PJATK

 8. mgr Justyna Kubisz - Administracja

 9. Natalia Kapturowska - studentka

 10. Julia Lewandowska - studentka

 11. Khai Thant - studentka

 12. Inż. Mateusz Lipiński - student