Rada Wydziału Zarządzania Informacją

Rada Wydziału Zarządzania Informacją

  1. dr Małgorzata Cieciora - Dziekan
  2. mgr inż. Rafał Muniak - Prodziekan
  3. prof. dr hab. inż. Marcin Sikorski, prof. PJATK
  4. prof. dr hab. inż. Kazimierz Subieta
  5. dr Krzysztof Barteczko, prof. PJATK
  6. Mgr Justyna Kubisz - Administracja
  7. Barbara Wiśniewska - przedstawiciel studentów
  8. Dominik Kozieł - przedstawiciel studentów