fbpx
Studia niestacjonarne

Studia niestacjonarne

W każdym semestrze jest 8 zjazdów. Rok akademicki trwa od października do końca czerwca i podzielony jest na dwa semestry. Studia prowadzone są w języku polskim.

W ciągu pierwszych 4 semestrów studenci uzyskują kompleksową wiedzę z organizacji i zarządzania, ekonomii, prawa, marketingu, matematyki, statystyki oraz najnowszych technologii IT. Na 6 semestrze studiów niestacjonarnych studenci wybierają specjalizację, a następnie rozpoczynają seminaria dyplomowe. W ramach specjalizacji student przygotowuje pracę dyplomową dotyczącą praktycznych problemów organizacji i zarządzania, a w szczególności problematyki zarządzania informacją w przedsiębiorstwie. Podczas ostatnich semestrów studiów, zależnie od indywidualnych zainteresowań, studenci poszerzają wiedzę z zakresu wybranej specjalizacji.

Obrona projektu dyplomowego jest – obok zaliczenia przedmiotów i zdania egzaminów zgodnie w programem studiów – podstawą do uzyskania dyplomu inżyniera.

Przez cały tok studiów uczelnia zapewnia intensywną naukę języka angielskiego i fakultatywnie japońskiego.