Opłaty za studia II stopnia

Opłaty za studia II stopnia

Opłaty obowiązujące od roku akademickiego 2020/2021 (obowiązuje od rekrutacji maj 2020)

Opłata za rozmowę kwalifikacyjną - 75 zł (dotyczy tylko absolwentów innych uczelni)

Czesne na I roku studiów (miesięczne, przez 10 mies. w roku)

Studia magisterskie uzupełniające stacjonarne polskojęzyczne - 1180 zł
Studia magisterskie uzupełniające zaoczne - 900 zł