fbpx
Specjalizacje

Specjalizacje

Architektura systemów informatycznych

Specjalizacja skupia się na procesach związanych z doborem odpowiedniej architektury oprogramowania, utrzymywania systemów IT oraz wyboru odpowiednich usług, które pozwolą na zminimalizowanie kosztów wytwarzanie danego oprogramowania. Specjalizacja ta akcentuje więc silniej – w porównaniu do specjalizacji Analiza biznesowa i zastosowania Big Data - zagadnienia technologiczne i metodyczne związane z tworzeniem i utrzymaniem systemów informatycznych. Absolwenci mogą znaleźć zatrudnienie na stanowiskach takich jak architekt oprogramowania, "dev-ops", inżynier wsparcia, tester oprogramowania oraz innych związanych z analizą techniczna wymagań.

Przedmioty związane ze specjalizacją:
Architektura oprogramowania
Architektura trwałości danych
Wytwarzanie, integracja i testowanie rozproszonych systemów IT
Utrzymywanie systemów IT
Architektura korporacyjne

Analiza biznesowa i zastosowania Big Data

Specjalizacja kładąca nacisk na pracę nad zagadnieniami dziedzinowymi, w szczególności w zakresie analizy wymagań i analizy danych. Studenci poznają podstawy pracy z narzędziami wykorzystywanymi w Big Data, podstawy pracy z hurtowniami danych w pakiecie SAS, usługami przetwarzania danych w chmurze i analizą wymagań użytkownika. Absolwenci mogą znaleźć zatrudnienie na stanowiskach analityków, związanych ze zbieraniem wymagań użytkownika, pracą z klientem, analizą danych (praca przy procesach ETL), hurtowniami danych, pracą z algorytmami Big Data czy jako inżynierowie automatyzacji procesów.

Przedmioty związane ze specjalizacją:
Python w zastosowaniach Big Data
Hurtownie danych na platformie SAS
Automatyzacja oparta na VBA
Inżynieria wymagań
Przetwarzanie danych w chmurze