fbpx
Studia niestacjonarne

Studia niestacjonarne

Program nauczania jest dostosowany do jednolitego Europejskiego Systemu Transferu Punktów Kredytowych uzyskiwanych przez studentów na różnych uczelniach (ECTS - European Credit Transfer System). W każdym semestrze studenci mają do zrealizowania pulę przedmiotów obowiązkowych, wykłady do wyboru oraz przedmioty specjalizacyjne. Tematyka prac magisterskich dostosowana jest do zainteresowań studenta.

Studia w trybie niestacjonarnym (zaocznym) trwają 4 semestry i realizowane są w weekendy, w liczbie 8 zjazdów w semestrze.

 

Program nauczania