fbpx
Studia stacjonarne

Studia stacjonarne

Program nauczania jest dostosowany do jednolitego Europejskiego Systemu Transferu Punktów Kredytowych uzyskiwanych przez studentów na różnych uczelniach (ECTS - European Credit Transfer System). W każdym semestrze studenci mają do zrealizowania pulę przedmiotów obowiązkowych, wykłady do wyboru oraz przedmioty specjalizacyjne. Tematyka prac magisterskich dostosowana jest do zainteresowań studenta.

Studia stacjonarne trwają 3 semestry i realizowane są w w dni powszednie w godzinach popołudniowych i wieczornych w celu umożliwienia połączenia nauki z pracą zawodową. 

Program nauczania