fbpx
Zasady wykorzystania logo i nazwy PJATK

Zasady wykorzystania logo i nazwy PJATK

Znak firmowy Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych jest prawnie chronionym znakiem towarowy.

Poniżej znajdują się zasady dotyczące możliwości wykorzystania logotypu (znaków graficznych) oraz nazwy PJATK (Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych). 

 

Informacje ogólne

 

Postępuj zgodnie z zasadami wykorzytywania logo i nazwy PJATK.
Wokół logotypu pozostaw wystarczająco dużo miejsca, aby było one wyraźne i czytelne.

Zasady wykorzytania logotypów PJATK opisane są szczegółowo w Księdze Znaku PJATK
W razie wątpliwości prosimy o kontakt pjatk‎@pja.edu.pl

Nie wolno:

Sugerować posiadania praw do marki poprzez rejestrację podobnego znaku towarowego, rejestrację nazwy domeny zawierającej skrót PJATK lub pja.edu.pl, ani poprzez żadne inne działania.

Modyfikować zasobów marki, tj. nie zmieniaj np. ich wyglądu ani koloru.

Nie używaj:

 • znaków towarowych, nazw, nazw domen, logo ani innego rodzaju materiałów, które imitują wygląd zasobów PJATK lub mogą zostać mylnie za nie uznane;
 • ikon, obrazów ani znaków towarowych innych niż te, które są dostępne na stronie pja.edu.pl;
 • połączenia jakiejkolwiek części marki z nazwą swojej firmy lub znakami i wyrazami o znaczeniu ogólnym.

Nie przedstawiaj marki w sposób, który:

 • sugeruje partnerstwo, sponsoring lub poparcie jeżeli nie było to wcześniej ustalone;
 • sprawia, że stanowi ona najbardziej eksponowany lub najbardziej charakterystyczny element Twojego przekazu;
 • wiąże się z zamieszczeniem marki na materiałach związanych z działalnością niezgodną z prawem.

 

Odniesienia do PJATK

 

W niektórych sytuacjach może zaistnieć potrzeba wspomnienia o PJATK w celu omówienia kwestii współpracy z uczelnią, opisania procesu studiowania lub prowadzenia zajęć na terenie Uczelni, zaprezentowania materiałów zamieszczonych na domenie pja.edu.pl lub opisania związku między produktem lub usługą a PJATK.

 

1. Zawsze zapisuj nazwę uczelni czcionką tej samej wielkości i tego samego kroju, co czcionka użyta w otoczeniu słowa.

2. Nie zmieniaj nazwy marki, nie tłumacz na inne języki

 

Dopuszczalne nazwy:

 

 • PJATK
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Gdańsku
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych Zamiejscowy Wydział Informatyki w Gdańsku
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych Wydział Zamiejscowy Sztuki Nowych Mediów w Gdańsku
 • Centrum Badawczo-Rozwojowe Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych w Bytomiu

 

 • ポーランド日本情報工科大学

 • PJAIT
 • Polish-Japanese Academy of Information Technology
 • Polish-Japanese Academy of Information Technology in Warsaw
 • Polish-Japanese Academy of Information Technology in Gdansk

 

 • Польско-Японская Академия Информационных Технологий
 • Польско-Японская Академия Информационных Технологий в Варшаве
 • Польско-Японская Академия Информационных Технологий в Гданьске

 

 • Польсько-Японська Академія Інформаційних Технологій
 • Польсько-Японська Академія Інформаційних Технологій в Варшаві
 • Польсько-Японська Академія Інформаційних Технологій в Гданську

 

Nie używaj nazw:

 • PJATKA
 • pjątka
 • pejot
 • pj
 • Польско-Японский Университет
 • Польско-Японский Университет Компьютерных Технологий
 • Польско-японский Университет Информационных Технологий
 • Польско-Японская Академия Компьютерных Технологий
 • Польско-Японский университет ИТ технологий
 • Польсько-Японський Університет
 • ПЯАКТ
 • Польско-Японский Технологический Университет

 

Nie używaj logotypów w następujący sposób!

 

Logotypy i zdjęcia

 

LOGOTYPY PJATK
Dostępne są w kilku wersjach językowych: w j. polskim, angielskim, rosyjskim

 

Zdjęcia PJATK
Pakiet zdjęć do promocji Uczelni